Ακολουθήστε μας

Αρχείο

ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε άσκηση ετοιμότητας, μέρος του σχολικού Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών, από του μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Στόχος είναι η ενεργοποίηση των μελών της σχολικής μονάδας σε περίπτωση σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς και σε κάθε άλλη παρόμοια συνθήκη, προκειμένου να μετουσιωθεί η θεωρία σε πράξη και  να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες τέτοιων περιστατικών.

Comments are closed.