Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Δράσεις από τους συντονιστές τάξεων

Δράσεις από τους συντονιστές τάξεων Κεφαλίδη Βασίλειο
και Νικολάου Δέσποινα:

19 Δεκεμβρίου 2022. Εκπονήθηκε βιωματική δειγματική διδασκαλία
για το πώς δημιουργούμε ένα escape room καθώς και πως λειτουργεί.
Η δειγματική διδασκαλία βασίστηκε σε σενάριο διδακτικό, βασισμένο
στην διαθεματική παιγνιδοποίησης στην τάξη στα πλαίσια του
μαθήματος της Πληροφορικής Γ’ Λυκείου.

19 Δεκεμβρίου 2022. Εκπονήθηκε δειγματική διδασκαλία για το πώς
ενσωματώνουμε στη διδασκαλία την παράλληλη εμπλοκή αγγλικών και
μαθηματικών. Η δειγματική διδασκαλία βασίστηκε σε σενάριο διδακτικό,
βασισμένο στην ενσωμάτωση της διαδραστικής, διαθεματικής
προσέγγισης μέσω διδασκαλίας 2 αντικειμένων στην τάξη στα πλαίσια
του μαθήματος των Αγγλικών Α’ Λυκείου.

27 Ιανουαρίου 2023. Εκπονήθηκε δειγματική διδασκαλία η οποία
βασίστηκε σε σενάριο διδακτικό με πειραματική επίδειξη, από τον
εκπαιδευτικό Ζηλιαχωβινό Ιωάννη ΠΕ04.01 με την εμπλοκή των
μαθητών. Το σενάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρουσίασης
δειγματικών διδασκαλιών και κλήθηκε να παρουσιάσει το φαινόμενο
του βραχυκυκλώματος και τις ολικής αντίστασης λαμπτήρων σε σειρά
και παράλληλα, τα οποία εντάσσονται στην ενότητα του ηλεκτρισμού.
Η υλοποίηση έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Β’ Λυκείου.

18 Ιανουαρίου 2023. Εκπονήθηκε δειγματική διδασκαλία η οποία
βασίστηκε σε σενάριο διδακτικό. Το σενάριο είχε θεματολογία την
αναγέννηση και ήταν βασισμένο στο μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης
στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών Β’ Λυκείου.

18 Ιανουαρίου 2023. Εκπονήθηκε δειγματική διδασκαλία η οποία
βασίστηκε σε σενάριο διδακτικό. Το σενάριο είχε θεματολογία από την
εξέταση του μαθήματος της πληροφορικής βασισμένο στην
διαδραστική προσέγγιση της εξέτασης του θεωρητικού μέρους του
πανελληνίως εξεταζόμενου μέσω online εργαλείων για έλεγχο και
εμπέδωση της προϋπάρχουσας γνώσης στα πλαίσια του μαθήματος
Πληροφορικής Γ’ Λυκείου.

7 Απριλίου 2023. Εκπονήθηκε δειγματική διδασκαλία η οποία
βασίστηκε σε σενάριο διδακτικό. Το σενάριο είχε θεματολογία
διαθεματικής εξέτασης των μαθημάτων της Γ Λυκείου ΑΟΘ,
Πληροφορική, Μαθηματικών και Θρησκευτικών και μέσα από
παιγνιώδη διαδικασία έγινε επαναληπτικό κουίζ της ύλης των
παραπάνω μαθημάτων στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής Γ’
Λυκείου.

Comments are closed.