Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Ενημέρωση για τις Στρατιωτικές Σχολές

Την Παρασκευή 25-2-2023 πραγματοποιήθηκε από επιτελείς της ΧΧ ΤΘΜ (20η Τεθωρακισμένη Μεραρχία) ενημέρωση των μαθητών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ,με θέμα την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές

Comments are closed.