Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Καλή πρακτική στη δράση " Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα"

Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με συναδέλφους άλλων χωρών για την εξεύρεση συνεργασιών και οι ατομικές μετακικινήσεις για επιμόρφωση αποτελούν βασικούς συντελεστές που συμβάλλουν στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Τέλος η διάχυση των δράσεων συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών του σχολείου και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, βοηθούν την ανάπτυξη και προώθηση της πολυγλωσσίας των εκπαιδευτικών, την εμπλοκή τους με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο στη διδακτική διαδικασία και την ενίσχυση και εμπέδωση του ψηφιακού γραμματισμού τους και γενικά την καλλιέργεια της εξωστρέφειας.

http://1lyk-kaval.kav.sch.gr/erasmus-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%b7/

http://1lyk-kaval.kav.sch.gr/erasmus-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd/

Comments are closed.