Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Please upgrade your browser

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-2023

year-2022-school-2151010-form-8-synopsis (1)

Κανονισμός λειτουργίας ΣΔΕΥ-ΕΔΥ

ΩΤΔ746ΜΤΛΗ-ΥΧΩ ΦΕΚ 5009 Β 2021 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤ ΣΔΕΥ ΕΔΥ

Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023

FEK-5136 B-2022

 

ΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023_ΑΔΑ 6Λ6Γ46ΜΤΛΗ-ΡΚΘ

Αυτοπροσχέδιο

2022_10_04_ΕΞΕ – 121356 – 2022 – Α. Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ ΕΠΑΛ. Β. Ηλεκτρονική υποβολή (2) (1)

Αλλαγές για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών 2023

FEK-2022-Tefxos B-04187

FEK-2022-Tefxos B-02358

ΕΞΕ – 119914 – 2022 – Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων

Αναγγελία σεμιναρίου για γονείς

 

 

 

 

αναγγελια σεμιναριου