Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΑΕΝ-2023_ΑΔΑ-Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3ΣΛήψη

Επίσκεψη στο ΔΙΠΑΕ

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 οι μαθητές των τμημάτων Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και Θετικών Σπουδών επισκέφθηκαν το τμήμα Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ . Μας υποδέχθηκε ο Διευθυντής του τμήματος κ. Παπακώστας Γεώργιος και ο καθηγητής κ Καζανίδης  Ιωάννης, οι οποίοι μας παρουσίασαν το πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών […]

«Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς το Κεφάλαιο Γ της με αρ. Πρωτ. Φ.251/ 2843 /Α5/12-1-2023 εγκυκλίου της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων »

ΕΞΕ-24479-2023-Διευκρινιστικές-οδηγίες-ως-προς-το-Κεφ.-Γ-της-με-α.π.Φ.251-2843-Α5-12-1-2023-εγκυκλίου-της-Δ-νσης-Εξετάσεων-και-Πιστοποιήσεων_Λήψη

Ενημέρωση για τις Στρατιωτικές Σχολές

Την Παρασκευή 25-2-2023 πραγματοποιήθηκε από επιτελείς της ΧΧ ΤΘΜ (20η Τεθωρακισμένη Μεραρχία) ενημέρωση των μαθητών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ,με θέμα την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές

[…]