- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος ΑΕΠΠ

ΕΞ – 163578 – 2017 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞ [1]