- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αίτηση-Δήλωση Απόφοιτοι 2021 [1]

12 [2]ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021 [2]

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021 [3]

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Α-Δ ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021 [4]

4 ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ [5]

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ [6]

1 ΓΕΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ_signed [7]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021 [8]