- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

Κατάθεση δελτίου απογραφής κλάσης 2025 (Γεννημένοι το έτος 2004)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ_ΔΑ_ΚΛΑΣΗ_2025_ΟΔΗΓΙΕΣ [1]

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ_ΔΑ_ΚΛΑΣΗ_2025_ΟΔΗΓΙΕΣ [2]