- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ε-ΕΓΓΡΑΦΕΣ [1]

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές [2]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ε-ΕΓΓΡΑΦΕΣ [3]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ε-ΕΓΓΡΑΦΕΣ Word [4]