Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Erasmus+ καθηγητών στη Βαρκελώνη

Από τις 27 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2023 οι καθηγητές κ. Κεφαλίδης Βασίλειος, κ.
Νικολάου Δέσποινα και κ. Παλλάδα Ευαγγελία του 1ου ΓΕΛ Καβάλας συμμετείχαν στην
εκπαίδευση για καθηγητές του προγράμματος Erasmus + στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.
Το πρόγραμμα είχε τίτλο « Social and Emotional Learning (SEL) for successful Schools» –
Ακαδημία Europass (Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση για Σχολεία με επιτυχίες ).

Στόχος του μαθήματος ήταν να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν και να
επιταχύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, εντάσσοντας στη διδασκαλία μια νέα
προσέγγιση που εμπλέκει την επιστήμη των συναισθημάτων, την κοινωνική και
συναισθηματική νοημοσύνη και την ψυχική ανθεκτικότητα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες συμμετείχαν ενεργά στη δοκιμή
και τον προβληματισμό για πολλές διαφορετικές τεχνικές. Έμαθαν βιωματικά να
σχεδιάζουν ένα μάθημα που συμπεριλαμβάνει διαφορετικές μορφές κοινωνικής και
συναισθηματικής μάθησης προκειμένου να προάγουν την επικοινωνία, την ψυχική
ισορροπία και την αυτορρύθμιση εκπαιδευτικών και μαθητών, μέσα στη σχολική τάξη
αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό
επανεξέτασε τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας και τις εμπλούτισε με τεχνικές που
λαμβάνουν υπόψη στοιχεία όπως : αυτογνωσία, συνεργασία, αυτονομία, υγιής
αλληλεξάρτηση, ενσυνειδητότητα, υγιή όρια για καλύτερες σχέσεις, εποικοδομητική
διαχείριση συγκρούσεων και άλλα.

Τέλος, ενδιαφέρουσα ήταν η γνωριμία με την ιστορία καθώς και η εμπειρία στους
καθημερινούς ρυθμούς της πόλης και της κουλτούρας της Βαρκελώνης και της
ευρύτερης περιοχής της, μιας που η Europass Academy περιέλαβε στο πρόγραμμα
εκπαίδευσης ξεναγήσεις και περιηγήσεις.

Comments are closed.