Ακολουθήστε μας

Αρχείο

«Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”.

Από τις 9 έως τις 14 Μαΐου 2022 οι καθηγήτριες Φιλιππίδου Φωτεινή και Γκάγκου Θεοδώρα του 1ου ΓΕΛ Καβάλας συμμετείχαν στην εκπαίδευση για καθηγητές του προγράμματος Erasmus + στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies”.
Στόχος του μαθήματος ήταν να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να μάθουν περισσότερα για τη διαχείριση μιας αποτελεσματικής και ενημερωμένης τάξης ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και ενισχύοντας τη μάθηση χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές και εργαλεία στην τάξη.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδίωξε οι εκπαιδευτικοί  μέσα από διαδραστικές και ελκυστικές δραστηριότητες να μάθουν να ενισχύουν τα κίνητρα μάθησης, να θεσπίζουν κανόνες στην τάξη, να παρέχουν σαφείς οδηγίες, να παρακολουθούν, να αναπτύσσουν σχέσεις, να ενσωματώνουν ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας  ενθαρρύνοντας  τους μαθητές να αναλογιστούν τη δική τους συμπεριφορά στην αίθουσα. Εξοικειώθηκαν, επίσης, περισσότερο με την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση χαρτοφυλακίων μαθητών και ρουμπρίκων.

Με το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες απέκτησαν μεγαλύτερη εικόνα για το τι κάνει μια τάξη να λειτουργεί ομαλά εδράζοντας το ενδιαφέρον στην κινητοποίηση της συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία .

Αξιοσημείωτη, επίσης, ήταν η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών και η δημιουργία δεσμών συνεργασίας και φιλίας διευρύνοντας τις ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης και ωρίμανσης μέσω των νέων εμπειριών.

Τέλος, σημαντική με πολυσχιδή οφέλη ήταν η εξοικείωση με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της επαφής με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της Βαρκελώνης, καθώς η Europass Academy περιέλαβε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεναγήσεις και περιηγήσεις.

 

Υλικό του προγράμματος

Student engagement

How to engage students

Authentic learning 2

Project Based Learning

 

280772764_5067372633298004_8115020530690659701_n         285309907_333875152224160_3659114542281682489_n

284871941_588733832496872_1150003932866268929_n

Comments are closed.