Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Experiential Learning in Florence: Sustainable Tourism and Travel Psychology in Practice

Την περίοδο από 11/4/22 έως 16/4/22, οι εκπαιδευτικοί Φιλιππίδου Σοφία και Αρσένης Βασίλειος συμμετείχαν στο σεμινάριο “Experiential Learning in Florence: Sustainable Tourism and Travel Psychology in Practice (Βιωματική Μάθηση στη Φλωρεντία: Βιώσιμος Τουρισμός και Ψυχολογία Ταξιδιών στην Πράξη)” στη Φλωρεντία Τα μαθήματα αφορούσαν στην Περιβαλλοντική και Τουριστική Ψυχολογία, την Οικολογική Ψυχολογία, τον Αειφόρο Τουρισμό και τα Βιωματικά ταξίδια. Η τουριστική εμπειρία προσφέρει την ευκαιρία ανακάλυψης όμορφων τόπων και νέων ανθρώπων, αλλά και μιας διαφορετικής εικόνας της προσωπικότητας του καθένα- νέοι ρόλοι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Έτσι, η γνωριμία με την πόλη της Φλωρεντίας έγινε με τρόπο  δυναμικό, και με μέσο την προσοχή, τη μνήμη, την αντίληψη, την κίνηση και τα συναισθήματά. Από εκπαιδευτική σκοπιά, οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς η εμπειρία ενός περιβάλλοντος με ασυνήθιστο τρόπο μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να διατηρήσουν την προσοχή και τα κίνητρα των μαθητών τους ( χρήσιμο εργαλείο  στη διδασκαλία των επιστημονικών κλάδων της ιστορίας, τέχνης, γλώσσας και πολιτισμού).  Από μια ολιστική άποψη, οι συμμετέχοντες έμαθαν τις θετικές επιπτώσεις στην υγεία μιας προσωπικής και πραγματικής τουριστικής εμπειρίας.

IMG_20220411_093544IMG_20220411_093618

Comments are closed.