Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Fostering European Democratic Values

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+KA3 Teachers4Europe Program: Setting an Agora for Democratic Culture που υλοποιεί για το 1ο ΓΕΛ Καβάλας η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Γκάγκου σε συνεργασία με το Β2, τμήμα της Β Λυκείου ανέλαβαν μια σειρά δράσεων με θέμα «Fostering European Democratic Values» που στόχο έχουν την καλλιέργεια και την ενίσχυση του δημοκρατικού σχολείου. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η εκπαίδευση των μελών της Ε.Ε. πρέπει να στοχεύει στον ενεργό μαθητή που θα οικοδομήσει τη γνώση με δική του προσπάθεια προασπίζοντας τις αξίες της ειρήνης, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων. Στο πλαίσιο αυτό,  η  δράση μας επιδιώκει να ενδυναμώσει τις δημοκρατικές αξίες των μαθητών και καθηγητών του σχολείου αλλά και να επικοινωνήσουμε το μήνυμα της αποδοχής της ετερότητας σε όλη την κοινωνία. Στο σχολείο φοιτούν μαθητές με ποικίλο εθνικό, θρησκευτικό, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, παιδιά μεταναστών και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Σε αυτές τις συνθήκες είναι επιτακτική ανάγκη να καλλιεργηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καλλιέργεια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όλοι μας μπορούμε να  συνδράμουν αποφασιστικά. Η προώθηση του διαλόγου και η καταπολέμηση των διακρίσεων θα ενισχύσουν το δημοκρατικό μαθησιακό περιβάλλον.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με

  1. Δημιουργία ενός padlet όπου οι μαθητές μοιράζονται τις απόψεις τους για το θέμα https://el.padlet.com/gagouthe/4ui3xa5uxxouagj9
  1. Φιλοτέχνηση ψηφιακής αφίσας

αφίσα

Comments are closed.