Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Εσωτερικός κανονισμός σχολείου

ΕΣ?ΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
1.     Aποδεχόμαστε ότι η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις γενικές αρχές που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, επειδή ανήκουμε σε μια οργανωμένη σχολική κοινότητα και φροντίζουμε να την τιμούμε προάγοντας τη συλλογική ζωή της.

2.     Aναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Aναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τον άλλον και ιδιαίτερα το δικαίωμά του να έχει διαφορετικές ιδέες και απόψεις, διαφορετική θρησκεία από εμάς. O σεβασμός αυτός και η αναγνώριση αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για να μη θίγονται οι δικές μας ιδέες και τα δικά μας πιστεύω.

3.     Όλα τα μαθήματα και τα προγράμματα του σχολείου, υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, έχουν την ίδια αξία και διέπονται από τις ίδιες αρχές.

4.     H καθημερινή μας προσέλευση στο σχολείο γίνεται το αργότερο μέχρι 8.15 π.μ., ώστε να παραβρισκόμαστε στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Υποχρεούμαστε να είμαστε συνεπείς στα ωράρια των μαθημάτων. Οι μαθητές γνωρίζουμε ότι, αν δεν βρισκόμαστε στην τάξη την ώρα που προσέρχεται ο καθηγητής, παίρνουμε απουσία. Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου από τη στιγμή της προσέλευσής μας μέχρι την ώρα που θα σχολάσουμε. Πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο με άδεια της διεύθυνσης.

5.     Στα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουμε από τις αίθουσες και οι καθηγητές κλειδώνουμε τις πόρτες.

6.     Δεν απουσιάζουμε χωρίς λόγο και, όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, ενημερώνουμε το σχολείο.

 

7.     Καθηγητές, μαθητές και η διεύθυνση του σχολείου συζητούμε, προσωπικά είτε συλλογικά, για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει.

8.     Εάν κάποιος μαθητής παρενοχλεί συστηματικά με τη συμπεριφορά του τη διεξαγωγή του μαθήματος ή συμμαθητές του, έχουμε την υποχρέωση να συζητήσουμε μαζί του φιλικά το θέμα και, σε περίπτωση που δεν έχουμε αποτέλεσμα, αναφέρουμε το πρόβλημα στη διεύθυνση του σχολείου.

9.     Προσέχουμε τη συμπεριφορά μας σε κάθε σχολικό χώρο, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα και οι ζημιές. Συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη διατήρηση της καθαριότητας σε κάθε χώρο του σχολείου μας, εσωτερικό και εξωτερικό, και ιδιαίτερα στους χώρους που η καθαριότητά τους έχει μεγάλη σημασία για την υγεία.

10. Χρησιμοποιούμε προσεκτικά τον εξοπλισμό του σχολείου μας με τη σκέψη πάντα ότι αυτός ανήκει σε όλους και αποτελεί δημόσια περιουσία, που δικαιούνται να την απολαμβάνουν όλοι. Οι μαθητές προσέχουμε τα σχολικά βιβλία, τα διατηρούμε σε καλή κατάσταση και δεν προβαίνουμε σε πράξεις που τα απαξιώνουν.

11. Aποφεύγουμε την ακραία έκφραση στην ενδυματολογική μας συμπεριφορά. Δεν χρησιμοποιούμε κινητό τηλέφωνο ούτε καπνίζουμε στο σχολείο.

12. Eίναι, τέλος και πάνω απ? όλα, δικαίωμά μας να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε με προτάσεις μας στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

Comments are closed.