- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

Λειτουργία σχολείων (ΚΥΑ)

ΦΕΚ Β 4187_22_ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [1]