- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

ΕΞ – 177321 – 2017 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛYΚΕΙΟΥ ΓΙΑ Τ [1]