- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

Παγκόσμια Πανευρωπαϊκή ημέρα

To project υλοποιήθηκε από το τμήμα της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών της Β΄ τάξης
Υπεύθυνη καθηγήτρια Φιλιππίδου Φωτεινή (ΠΕ19)