- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ 4777/2021.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ν_4777_2021_signed [1]

ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΒΕ [2]

ΦΕΚ_1930_ΕΒΕ [3]