- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αρχείο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΛ με ΑΔΑ [1]

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ [2]

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ [3]

Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή [4]

Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή [5]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021 [6]