- 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας - http://1lyk-kaval.kav.sch.gr -

Σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

YA 49878 ΔΡΑΣΗ 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕ ΑΔΑ ΩΡ0Ζ4653ΠΣ-ΓΑΨ [1]

οδηγίες εγγραφής -απογραφικών – helpdesk για εκπαιδευτικούς (1) [2]

Πρόσκληση Καβάλα 17-5-2018 [3]