Ακολουθήστε μας

Αρχείο

΄΄Από την πόλη μου στην Ευρώπη με ... Ευρωπαϊκό διαβατήριο΄΄

weebly Θεοδωρα

H καθηγήτρια Θεοδώρα Γκάγκου με το τμήμα Β4 υλοποίησαν ένα εθνικό etwinnig πρόγραμμα .Ο έτερος συνεργάτης ήταν το ΓΕΛ Σουφλίου με την καθηγήτρια Λεμονιά Γκάγκου και το τμήμα Α2. Οι μαθητές εργάστηκαν  ομαδοσυνεργατικά για να φιλοτεχνήσουν το ψηφιακό Ευρωπαϊκό Διαβατήριό τους, το οποίο  περιέχει στοιχεία γεωγραφικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος τόσο των πόλεων τους και της χώρας τους όσο και των κρατών μελών της ΕΕ.Αξιοποιώντας εργαλεία web και ΤΠΕ δημιούργησαν ιστοσελίδα όπου έχουν ανεβεί όλα τα έργα αυτής της συνεργασίας. Οι    έφηβοι μέσα από τη γνώση και τη δράση γίνονται σκεπτόμενοι , οι μελλοντικοί Ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες!!!

Comments are closed.