Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων σχολικό έτος 2020_2021

Συν1_ΦΕΚ Β 68_3752_ΓΔ4_13_01_21_ΕΔΕΜ

 

Συν3 _Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2020_21

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων ενισχυτικής

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων ενισχυτικής