Ακολουθήστε μας

Αρχείο

Παγκόσμια Πανευρωπαϊκή ημέρα

To project υλοποιήθηκε από το τμήμα της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών της Β΄ τάξης Υπεύθυνη καθηγήτρια Φιλιππίδου Φωτεινή (ΠΕ19)

Γεύσεις του κόσμου

Το project υλοποιήθηκε από το τμήμα της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών της Β’ τάξης

Υπεύθυνη καθηγήτρια Φιλιππίδου Φωτεινή (ΠΕ19)