Ακολουθήστε μας

Αρχείο

«Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής    ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  2. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986(Α’ 75), του κηδεμόνα του μαθητή/τριας ή του ιδίου/ας αν είναι ενήλικος  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
  4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια
  5. Για τους μαθητές μόνο της Α’ τάξης απαιτείται και το ατομικό δελτίο υγείας  atomikodeltio

 

Οδηγίες θα βρείτε στο παρακάτω έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

 

Comments are closed.