Ακολουθήστε μας

Αρχείο

NEA ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 1ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

Επισκεφθείτε την νέα ιστοσελίδα του σχολείου μας!

Έκθεση αξιολόγησης σχολικής μονάδας

year-2022-school-2151010-form-10-synopsisΛήψη

Καλή πρακτική στη δράση " Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα"

Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με συναδέλφους άλλων χωρών για την εξεύρεση συνεργασιών και οι ατομικές μετακικινήσεις για επιμόρφωση αποτελούν βασικούς συντελεστές που συμβάλλουν στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών. Τέλος η διάχυση των δράσεων συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών του σχολείου και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε […]

e-twinning “Pathways towards sustainability”

Το σχολείο μας υλοποιεί και φέτος 2022-23 πρόγραμμα e-twinning, με τίτλο “Pathways towards sustainability” με συνεργασία σχολείων από τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Γεωργία. Το έργο είναι βασισμένο στην AGENDA 2030 των Ηνωμένων Εθνών (UN’sAGENDA 2030) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα άρθρα-στόχους 6, 10 […]

Καλή πρακτική

  Τίτλος Δράσης Αναμόρφωση σχολικών χώρωνΆξονας : Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας.   Δείκτης:  Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων – υποδομών.Ομάδα δράσης:

Καλή πρακτική

Δημιουργία θεματικών αιθουσών με στόχους:

η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική σύμφωνα με τις νέεςμεθόδους π.χ. ομαδοσυνεργατική να υπάρχει συγκεντρωμένο εκπαιδευτικό […]

Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΑΕΝ-2023_ΑΔΑ-Ψ2ΠΖ4653ΠΩ-Φ3ΣΛήψη

«Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς το Κεφάλαιο Γ της με αρ. Πρωτ. Φ.251/ 2843 /Α5/12-1-2023 εγκυκλίου της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων »

ΕΞΕ-24479-2023-Διευκρινιστικές-οδηγίες-ως-προς-το-Κεφ.-Γ-της-με-α.π.Φ.251-2843-Α5-12-1-2023-εγκυκλίου-της-Δ-νσης-Εξετάσεων-και-Πιστοποιήσεων_Λήψη

Αυτόματο προσχέδιο

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για όλους

Link WEBEX https://minedu-secondary2.webex.com/meet/filipf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΛήψη

Παρουσίαση γαλάζιων επαγγελμάτων

Οδηγός-Καριέρας-Γαλάζια-ΕπαγγέλματαΛήψη

Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΓΙΑ-ΣΧΟΛΕΣ-ΕΛΑΣ-2023_ΑΔΑ_62Η246ΜΤΛΗ-ΞΛ4Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΣΤΥΝ.-ΣΧΟΛΩΝ-2023-ΑΔΑ-Ρ7ΡΚ46ΜΤΛΒ-Μ7Ξ-1Λήψη