Ακολουθήστε μας

Αρχείο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εκτύπωση της Οριστικής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης
  2. Για τους μαθητές μόνο της Α’ τάξης απαιτείται επιπλέον το ατομικό δελτίο υγείας  atomikodeltio και Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε να τα αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου είτε να τα προσκομίσετε με την έναρξη της νέας σχολική χρονιάς.

Οδηγίες θα βρείτε παρακάτω

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Comments are closed.